online přihláška - běh          mapa
Memoriál Václava Dobeše - Šárovcova lhota - Zvičina
11.5.2024
- 55. ročník běhu - start: 13:30
- 18. ročník MTB/kola - start: 10:30

Ohlédnutí za Zvičinou 2017.

Letošní termín závodu byl zvolen na 6. května. Před vlastním závodem se organizační výbor sešel 6 x. Velkou oporu máme ve firmě Microrisc a její pracovnici Šárce Nečesané, která zajišťuje plakáty, propozice, startovní čísla, grafické návrhy a se svým týmem zpracovává prezenci a výsledky.

Značení trati provedli Jindra Kyncl, Adam a Milan Krupkové a Liboslav Knězáček. Letos se běželo opět přes Borek, trať měří 14,7 km. Náš závod kolidoval s Touláním cyklistů na Pecce. I přes tuto akci můžeme být s účastí pochodníků, cyklistů i běžců spokojeni. Otevírání turistické sezony na Zvičině nám náš závod vhodně doplňuje. Počasí se vcelku vydařilo, páteční déšť znamenal pouze rozbahnění trati zejména pro cyklisty. Během soboty panovalo vlídné počasí.

Prezenci chodců a cyklistů zajišťují zodpovědně Jana a Standa Ulvrovi, zúčastnilo se 223 pěších a 60 cyklistů. Vlakem z Bělohradu přijelo 20 pochodníků. Z Mlázovic přijel autobus s jedním pasažérem. Startovné 20 Kč platili jen dospělí(150 účastníků pochodu), 73dětí šlo bez startovného. Odměnou všem byla „placka“ s kresbou Zvičiny od Karla Lonera. Na kontrole pod Vřesníkem Martin Vágenknecht, Filip Kupka a Tomáš Čeřovský napočítali opět více pochodujících. To jsou převážně Bělohraďáci, kterým se nechce na start do Lhoty.

Letos přijelo i více cyklistů (60), z toho 12 skládaček z Chotče. Zvítězil Jiří Šorm z Aerotecu v pěkném čase 0.40.47. Z žen byla nejrychlejší Kateřina Bergerová z CK Carla kupkolo, v čase 0.54.42. I když byla trať značně bahnitá, bylo dosaženo pěkných časů. S organizací nám pomáhali Petr Šubr z Lázní Bělohradu a Jitka Marxová z Jablonce nad Nisou.

Během dopoledne se ve Lhotě uskutečnilo u příležitosti 50. ročníku setkání pamětníků, zakladatelů.

Pozvání byli :Josef Zvoníček, Ivo John, Karel Loner, Josef Kadečka. Společně jsme zavzpomínali na začátky závodu a oficiálně odhalili pamětní tabuli s vítězi jednotlivých ročníků. Tabule je umístěna u venkovní zahrádky před hospodou. Tabuli navrhl Ing. Arch. Martin Pour. Velký podíl na její realizaci má Jindra Kyncl, Jiří Vích, Michal Hrnčíř a Karel Loner.

Společně s naším závodem se konal jako loni přebor kraje Integrovaného záchranného sboru(policie, hasiči a záchranáři) ve třech kategoriích, muži do 40 let, nad 40 let a ženy. Zúčastnilo se ho 16 borců. Nejlepším byl Jiří Vavruška (6.) z Jablonce nad Nisou v čase 1.03.31. Celkem doběhlo 208 závodníků, z toho 44 žen. Závod odstartoval zakladatel závodu Josef Zvoníček a sklidil za věrnost závodu od běžců zasloužený potlesk. Nejrychlejším byl Přemysl Ježek z AC Slovan Liberec v čase 1.00.23, z žen Gabriela Veigertová z SK Slavia Jičín 1.16.47, závodnice z řad IZS.

Nejrychlejším z domácích byl Adam Krupka v čase 1.12.57, druhý byl Milan Krupka ml. v čase1.18.16, třetí z domácích byl Milan Krupka st. v čase 1.18.35 . Úctyhodný výkon podala juniorka Blanka Dohnalová (10let), vnučka od Dohnalů i další zástupci chalupářů, Renata Kynclová, Ondřej Pecháček od Draštíků, Vendula Hronová od Malých. Z Anglie si přicestoval zaběhnout Zvičinu Standa Rechcígl. Po 46. běžel Zvičinu Ladislav Mach z Lužan. Všichni účastníci běhu dostali při zápisu pěkné čelenky s motivem Zvičiny, které vyrobila firma Bc.Maniax z Liberce. Tři závodníci jeli na kole i běželi – Radek Čipera, Jiří Šlégr a Petr Mašek.

Vyhlašování na Zvičině proběhlo v pořádku, ceny předávali Mjr. Rudolf Jelínek z IZS Královéhradeckého kraje, Vladimír Šulc z firmy Microrisc a Liboslav Knězáček za organizátory. Komentátorem byl David Marek, jemu pomáhali Karola Marková, Pavel Vích a Vladimír Hátle a Jan Draštík. S tombolou a předáváním cen závodníkům nám letos pomáhaly Alice Krupková a Hana Folprechtová. Velmi pěkné ceny pro závodníky letos vytvořil Vojta Záveský z Lázní Bělohradu se siluetou Zvičiny na červeném bělohradském pískovci. Vojtovi patří velký dík !

Závodník Oldřich Čepelka věnoval vítězům tři výtisky své knihy „Maléry a já“.

Čaj a občerstvení závodníků zajišťovali Barunka Vaníčková a Lukáš Haltuf a kamarádka Báry. Na kontrole pod Vřesníkem byli Martin Vagenknecht, Tomáš Čeřovský a Filip Kupka, a zdravotnice Dáša Nováková ml.

Na trati v nepřehledných místech navigovali : Jan Gotvald a hasiči z Hořic, lhotečtí hasiči Janík Přibyl a Honza Matyas.

Fotografování celé akce se velmi dobře zhostili Jaroslav Voves z Lázní Bělohradu, František Malý a Renata Kynclová.

Děkuji všem, kteří pomohli ke zdárnému průběhu závodu, majoru Rudolfu Jelínkovi z Integrovaného záchranného sboru Královéhradeckého kraje za zajištění autobusu.

Děkujeme všem sponzorům, malým i velkým.

Příští, 51. ročník, plánujeme na 5. května 2018. Uskuteční se 40. ročník pochodu !!!

Za organizační výbor : Ing. Liboslav Knězáček